Ομιλία: Δίκρ (ενθύμηση) μετά την προσευχή – الذكر بعد الصلاة

Θέμα: Δίκρ (ενθύμηση) μετά την προσευχή σύμφωνα με την Σούννα


Αφού ολοκληρώσεις την προσευχή λες τα εξής:

  • «Αστάγφιρουλαχ», από τρεις φορές

  • «Ω Αλλάχ, Εσύ είσαι η τελειότητα και εσύ είσαι ο δωρητής της τελειότητας, Ευλογημένος είσαι, Κάτοχε της Μεγαλειότητας και τις τιμής – Αλλαχούμα έντα σαλλάμου, ουα μίνκα ασσαλάμ, ταμπαράκτα για δάλ Τζαλαάλι ουάλ ικραάμ

  • «Σουμπχαάναλαχ» (ο έπαινος είναι για τον Αλλάχ), Αλ «Χάμντουλιλλαχ», (η δόξα ανήκει στον Αλλάχ) και «Αλλάχου Άκμπαρ» (ο Αλλάχ είναι ο Μέγας των πάντων), από 33 φορές το καθένα, Σύνολο 99 φορές και κλείνεις λέγοντας μια φορά, Λα ιλάχα ίλα Αλλάχ, ουαχντάχου, λα σαρίκαλα, λάχου ουλ μούλκ, ουα λάχου ούλ χάμντ ουα χούα αλ κούλι σάη-ην καντίρ, «Δεν υπάρχει άξιος λατρείας εκτός από τον Αλλάχ, ο Μόνος, που δεν έχει συνεταίρους, Σε αυτόν ανήκει η κυριαρχία, και σε Αυτόν ανήκει η δόξα. Και στέκεται για το κάθε τι Παντοδύναμος», και έτσι γίνονται 100.

  • 10 φορές μετά την Φάτζρ και επίσης μετά την Μάγριμπ: «Δεν υπάρχει άξιος λατρείας εκτός από τον Αλλάχ, ο Μόνος, που δεν έχει συνεταίρους, Σε αυτόν ανήκει η κυριαρχία, και σε Αυτόν ανήκει η δόξα. Αυτός δίνει ζωή και προκαλεί τον θάνατο, Και στέκεται για το κάθε τι Παντοδύναμος» – Λα ιλάχα ίλα Αλλάχ, ουαχντάχου, λα σαρίκαλα, λάχου ουλ μούλκ, ουά λάχου ουλ χάμντ, γιουχιή ουα γιουμήτ, ουα χούα άλα κούλι σάη-ην καντίρ – Επίσης, κλείνεις αυτό το δίκρ, λέγοντας 7 φορές, «Κύριε μου, προστάτεψε με από την φωτιά (Κόλαση)» – Αλλαχούμα ατζίρνι μήνα ναάρ –

  • Απαγγέλεις: την άγιατουλ κούρσι (Κοράνι 2:255), σούρα αλ Ιχλάς (Κοράνι κεφ.112), σούρα αλ Φάλακ (Κοράνι κεφ. 113), και αν Νας (114) από μια φορά, – όπως λέει και ο Αλλάμα είναι επιθυμητό, μετά την Φάτζρ και την Μάγριμπ, να λες αυτά τα χωρία/κεφάλαια του Κορανίου από τρεις φορές το καθένα.Categories: ΙΣΛΑΜ

Tags: , , , ,

%d