Αρχείο | 30 Σεπτεμβρίου, 2015

Θετική σκέψη για τον Αλλάχ – حسن الظن بالله

Αυτή είναι η θετική σκέψη που πρέπει να κρατούμε για τον Κύριο μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απουσιάζει το στοιχείο της θεοφοβίας

Continue Reading →