Νέος κύκλος μαθημάτων: Επεξήγηση της σούρα αλ Ιχλάς (Κορανικό κεφ. 112) – تفسير سورة الاخلاص

surah al ikhlas

 

Νέος κύκλος μαθημάτων

Επεξήγηση της σούρα αλ Ιχλάς (Κορανικό κεφ. 112) – تفسير سورة الاخلاص

Ανάγνωση από τα ταφσίρ των μεγάλων λογίων του Ισλάμ:

Κούρτουμπι, Ιμπν Ταημία, Τάμπαρι, Σαάντι, Ιμπν Καθίρ και Ιμπν ουλ Κάγιεμ

Διαβάζουμε, εξηγούμε και αναλύουμε το εξαιρετικό Κορανικό κεφάλαιο “αλ Ιχλάς” από τα επεξηγηματικά έργα των μεγάλων λογίων. Ένα σπουδαίο κεφάλαιο που περιέχει δογματικές διδασκαλίες, θεολογικές ωφέλειες και σημαντικές υπενθυμίσεις για έναν Μουσουλμάνο. Ένα Κορανικό κεφάλαιο που οφείλουμε να γνωρίζουμε με κατανόηση

Τα Μαθήματα: 

Μάθημα 1: 


 

Μάθημα 2: 


 

Μάθημα 3: 


 

Μάθημα 4: 


 

Μάθημα 5: 


 

Μάθημα 6: Categories: ΙΣΛΑΜ, ΚΟΡΑΝΙ

Tags: , , , , , , ,

%d