Αρχείο | Απρίλιος 20, 2016

Υπενθύμιση για τον νέο κύκλο μαθημάτων

Διαβάζουμε, εξηγούμε και αναλύουμε το εξαιρετικό Κορανικό κεφάλαιο “αλ Ιχάς” από τα επεξηγηματικά έργα των μεγάλων λογίων

Continue Reading →