Αρχείο | 16 Αυγούστου, 2016

Λίγα λόγια για την Εικονομαχία

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της εικονομαχίας είναι ότι καταστράφηκαν όλα τα έγγραφα και οι θέσεις των εικονομάχων , ένα σπουδαίο υλικό για την ιστορική έρευνα

Continue Reading →