Λίγα λόγια για την Εικονομαχία

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα  της εικονομαχίας είναι ότι καταστράφηκαν όλα τα έγγραφα και οι θέσεις των εικονομάχων , ένα σπουδαίο υλικό για την ιστορική έρευνα, που θα έδινε σπουδαίες απαντήσεις και στα Θεολογικά ζητήματα . Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο AhmadEldin.org Categories: ΔΙΑΦΟΡΑ

Tags: , , , ,

%d