Αρχείο | 29 Μαΐου, 2017

Η αμαρτία μολύνει την νηστεία

Μπορεί να υπάρχει ένας που νηστεύει αλλά δεν κερδίζει τίποτα από την νηστεία του (ανταμοιβές) παρά μόνο πείνα (και διψά)

Continue Reading →