Αρχείο | 22 Μαΐου, 2017

Τι λέει το Ισλάμ για την σάρκωση και την ενανθρώπιση;

Σύμφωνα με το Ισλάμ η σάρκωση είναι μια ειδωλολατρική αντίληψη περί Θεού και ιδιότητα, η οποία πέρα που δεν αρμόζει στον Θεό τον Παντοδύναμο, δεν καταγράφεται στον αποκεκαλυμμένο λόγο Του

Continue Reading →