Αρχείο | 14 Αυγούστου, 2017

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 5 – Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης

Στη παρούσα έκθεση συνεχίζουμε με την επεξήγηση του πέμπτου πυλώνα της πίστης: Η Πίστη στην Ημέρα της Κρίσης. 

Continue Reading →