Αρχείο | 18 Αυγούστου, 2017

Αρμονική συνύπαρξη με τους μη Μουσουλμάνους

Η καλοσύνη, η αρμονική συνύπαρξη και η καλή συμπεριφορά προς τους μη Μουσουλμάνος δεν αναιρεί την απαγόρευση της φιλίας. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα και δεν πρέπει να συγχέονται.

Continue Reading →