Αρχείο | 17 Απριλίου, 2018

Ημέρα της Κρίσης: Όταν το στόμα θα σφραγιστεί και θα μιλήσουν τα χέρια

«Σήμερα θα σφραγίσουμε το στόμα τους, και θα μας μιλούν τα χέρια τους, και θα μαρτυρήσουν τα πόδια τους για όσα έχουν κάνει»

Continue Reading →