Αρχείο | 7 Δεκεμβρίου, 2018

Σέηχ Ίμπν Ουθαημήν: Δυο θεμέλια της θρησκείας του Ισλάμ – الكتاب والسنة , الشيخ محمد ابن عثيمين

Είναι υποχρεωτικό για τους νέους, και για τους υπόλοιπους, να υιοθετήσουν δυο θεμέλια για την θρησκεία τους (το Ισλάμ)

Continue Reading →