Αρχείο | 15 Ιουλίου, 2019

Μια συμβουλή γιαυτούς που πρόσφατα ασπάστηκαν το Ισλάμ – نصيحة للمسلمين في اليونان

Αυτοσκοπός δεν είναι η κοινωνικοποίηση από μόνη της, αλλά η φιλία και η κοινωνικοποίηση που βασίζεται στην υπακοή του Αλλάχ

Continue Reading →