Αρχείο | 23 Σεπτεμβρίου, 2019

Σέηχ Σουλεημάν αρ Ρουχάιλι: Ο Μουσουλμάνος ακολουθεί τις αποδείξεις – اتبع الحق الشيخ سليمان الرحيلي

Ο οπαδός της αλήθειας είναι υπέρμαχος της αλήθειας (αυτής κάθε αυτής) και όχι των ατόμων (προσώπων)

Continue Reading →