Αρχείο | 19 Μαρτίου, 2020

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την λατρεία στο Ισλάμ – أركان العبادة

Η λατρεία, την οποία ο Αλλάχ όρισε και νομοθέτησε για τους πιστούς, έχει βασικές αρχές και κανόνες οπου συνοψίζονται ως εξής

Continue Reading →