Κήρυγμα της Παρασκευής: Η θεοσέβεια και η μετάνοια ως μέσα για την ευτυχία και έξοδος από κάθε πρόβλημα – من لزم الاستغفار جعل اللَّه له من كل ضيق مخرجا- خطبة الجمعة

 

Κήρυγμα της Παρασκευής: Η θεοσέβεια (τάκουα) και η μετάνοια (τάουμπα) από τις αμαρτίες είναι τα μέσα για την ευτυχία και έξοδος από κάθε πρόβλημα και στενοχώρια – من لزم الاستغفار جعل اللَّه له من كل ضيق مخرجا- خطبة الجمعةCategories: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΙΣΛΑΜ

Tags: , , , ,