Η επιστολή του Ιμάμη Ίμπν ουλ Κάγιεμ – رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه

رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه

Λόγια συμβουλής και αγάπης για την αναζωογόνηση της καρδιάς και της πνευματικής ανάπτυξης του Μουσουλμάνου

Από το έργο του Ίμπν ουλ Κάγιεμ: «Επιστολή σε έναν αδελφό»

Ανάγνωση-Παρουσίαση: Άχμαντ Μ.Ελντίν – أحمد بن محيي الدين

 

Μέρος 1: Εισαγωγή – Το ορθό μονοπάτι και η σημασία του


Μέρος 2: Τι είναι η υπομονή (σάμπρ) και η βεβαιότητα (γιακίν), πως στέκονται ως ηγετικά χαρακτηριστικά και πως θωρακίζουν τον πιστό


Μέρος 3: Καθοδήγηση και κάλεσμα (ντάουα) στον Αλλάχ και στον Απόστολο Του. Η μεθοδολογία για το κάλεσμα και οι τέσσερις βασικές αρχές του Ιμάμη

Μέρος 4: Έξι βηματισμοί για την ευτυχία και την επιτυχία του πιστού και ένας πρακτικός οδηγός να αντιμετωπιστούν τα πάθη

Μέρος 5: Η ευδαιμονία της καρδιάς, ο ρόλος της προσευχής και οι 4 κανόνες του Ισλάμ


Μέρος 6: Η προσευχή που ωφελεί την καρδιά και προσφέρει γαληνή αποτελείται από έξι στοιχεία: 1. Η ειλικρίνεια (αλ Ιχλάς) και 2. Η φιλαλήθεια (ασΣίντκ)


Μέρος 7: Η προσευχή που ωφελεί την καρδιά και προσφέρει γαλήνη αποτελείται από έξι στοιχεία:  3. Συμμόρφωση (Μουτάμπα’α) και προσκόλληση (αλ Ικντιντά) στο παράδειγμα του Προφήτη


Μέρος 8: Η προσευχή που ωφελεί την καρδιά και προσφέρει γαλήνη αποτελείται από έξι στοιχεία:  4.  Αγαθοεργία/Αρετή/Αριστεία (αλ Ιχσάν) και Αυτοεπιθεώρηση (Μουράκαμπα)


Μέρος 9: Η προσευχή που ωφελεί την καρδιά και προσφέρει γαλήνη αποτελείται από έξι στοιχεία:  5. Το να αναγνωρίζεις την χάρη και την ευλογία του Αλλάχ


Μέρος 10: Η προσευχή που ωφελεί την καρδιά και προσφέρει γαλήνη αποτελείται από έξι στοιχεία:  6.  Αυτοκριτική για ανεπάρκεια


Μέρος 11: Επίλογος – ολοκλήρωση: Οι 4 πυλώνες διαφυλάττουν