Αρχείο | 2 Αυγούστου, 2011

Τι είδους βιβλίο είναι το Κοράνι και πως διαβάζεται;

Εφόσον ο αναγνώστης έχει υπόψιν τα παραπάνω θα καταλάβει ότι από την αρχή μέχρι και το τέλος του Κορανίου, όλα τα θέματα είναι συνδεδεμένα με το κεντρικό θέμα και ολόκληρο το βιβλίο αιτιολογεί και επιχειρηματολογεί για το κεντρικό του θέμα.

Continue Reading →

Δεύτερη απάντηση περί «Ριζοσπαστικού» Ισλάμ στον κ. Μπανούτσο

Θα καταλάβει επιτέλους ο κ. Μπανουτσος ότι οφείλει τουλάχιστον να επιχειρηματολογήσει για τις άδειες του δηλώσεις και αναλύσεις;

Continue Reading →