Αρχείο | 30 Απριλίου, 2014

«Αλ Καμπααηρ» – Τα μεγαλα αμαρτηματα: Μαθημα 14

Από το βιβλίο «Αλ Καμπαάηρ του Ιμάμη αδ-Δάχαμπι» με ανάλυση και σχολιασμό από διάφορους κορυφαίους Ουλεμά (λογίους)

Continue Reading →