Αρχείο | 3 Μαΐου, 2015

Οι πράξεις του πιστού έχουν έξι προϋποθέσεις

Ο μεγάλος Αλλάμα Σέηχ Ίμπν Ουθαημήν αναφέρει τις έξι προϋποθέσεις που πρέπει να συνοδεύουν μια πράξη

Continue Reading →