Αρχείο | Μαΐου 19, 2015

Οι προσευχές «Σούννα Ράτιμπα» – السنن الرواتب

Κάθε υποχρεωτική πράξη λατρείας έχει συνοδευτεί και με μια εθελοντική του ίδιου τύπου

Continue Reading →