Αρχείο | 13 Μαΐου, 2015

Η πλάνη της θεολογικής ρητορικής (Ίλμ ουλ Καλαάμ)

Με τον όρο «θεολογική ρητορική» (Ίλμ ουλ Καλαάμ) εννοούμε την αρχή αυτή που θέλει να υποβιβάζει την αποκάλυψη και να εξυψώνει την ανθρώπινη λογική σε θέματα πίστης και δογματικής

Continue Reading →