Ιμάμ ας Σάαντι: Το Ισλάμ ως δεύτερη φύση σου

«Όταν αυτή η θρησκεία/τρόπος ζωής (Ισλάμ) γίνει ο χαρακτήρας σου τότε θα νιώσεις και την ανάγκη να υποταχθείς στον Ύψιστο σε όλα τα θέματα που αφορούν την προσωπική ζωή σου, με θέληση και αγάπη. Καταυτόν τον τρόπο το Ισλάμ θα γίνει η δεύτερη φύση σου, όπως το ρούχο που φοράς το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα και γίνεται αναπόσπαστο μέρος του υφάσματος. Το αποτέλεσμα θα είναι να είσαι ευλογημένος σε αυτόν τον κόσμο και τον επόμενο.»

{Ταφσίρ ας Σάαντι, τόμος 1, σελ. 80}Categories: Μουσουλμάνοι

Tags: , , , ,

%d