Αρχείο | 22 Σεπτεμβρίου, 2017

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 6 – Πίστη στο Θείο διάταγμα (Κάνταρ)

Στη παρούσα έκθεση συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την επεξήγηση της σειράς με τον έκτο πυλώνα της πίστης: Η Πίστη στο Θείο διάταγμα (Κάνταρ).

Continue Reading →