Αρχείο | 4 Οκτωβρίου, 2018

Το Χαντίθ του αγγέλου Γαβριήλ – شرح حديث جبريل {Μάθημα 14}

Μάθημα 14: Το Κάνταρ (Θείο διάταγμα) ορισμός και κανόνες

Continue Reading →