Αρχείο | 31 Οκτωβρίου, 2018

Οι τρεις βασικές αρχές του Ισλάμ – شرح ثلاثة الأصول {Μάθημα 18}

Μάθημα 18: Οι λατρευτικές μορφές της θυσίας, του όρκου και η γνώση της θρησκείας με τις αποδείξεις

Continue Reading →