Αρχείο | 9 Οκτωβρίου, 2019

Η στάση του Μουσουλμάνου απέναντι στην φίτνα – موقف المسلم من الفتن

Με τον όρο φίτνα, στην Ισλαμική ορολογία, εννοούμε κάθε είδους αναταραχή, συγκρούσεις, δοκιμασίες, διχόνοια και χάος που μπορεί να επηρεάσει την Ούμμα (το σύνολο των Μουσουλμάνων)

Continue Reading →