Αρχείο | Οκτώβριος 28, 2019

Φιλοζωία και δικαιώματα των ζώων στο Ισλάμ – وجوب الرفق بالحيوان

Τι είπε ο Προφήτης صلى الله عليه و سلم και κατά συνέπεια τι διατάζει το Ισλάμ όσον αφορά την μεταχείριση των ζώων;

Continue Reading →