Απάντηση στις δηλώσεις του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ για το Ισλάμ

Άχμαντ Ελντίν

Στις 7 Ιανουαρίου του 2011 ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ ανακοίνωσε μια Ισλαμοφοβική επιστολή για το Ισλάμ. Διαβάζοντας την συμπέρανα ότι δεν διαφέρει και πολύ από τις γνωστές ακροδεξιές αναφορές που γίνονται κατά καιρούς για το Ισλάμ. Για την ακρίβεια αν δεν διάβαζα το όνομα του Μητροπολίτη θα έβαζα στοίχημα ότι η επιστολή προέρχεται από το ΛΑΟΣ.

Η ανακοίνωση μου έγινε γνωστή όταν ένας δημοσιογράφος μου την έστειλε ηλεκτρονικά και ζήτησε την γνώμη μου αναφορικά με αυτά που γράφονται στην επιστολή του Μητροπολίτη. Δεν είχα σκοπό να απαντήσω μιας και αυτά που γράφονται 1ον είναι ήδη απαντημένα στην παρούσα ιστοσελίδα, και 2ον αποτελούν πλέον μια ξεπερασμένη κριτική για το Ισλάμ. Απαντώ όμως αναλυτικά στα λεγόμενα του Μητροπολίτη γιατί αυτά τα λόγια προέρχονται από ένα επίσημο πρόσωπο της Ορθοδοξίας, και έτσι καλό θα ήταν να υπάρχει μια απάντηση-αναίρεση συγκεκριμένη από την Ισλαμική πλευρά. Την επιστολή του Μητροπολίτη μπορείτε να την διαβάσετε από εδώ και μετά να διαβάσετε την απάντηση που ακολουθεί παρακάτω έτσι ώστε να έχετε και τις δυο απόψεις. Ας περάσουμε στην απάντηση:

Λέει:

«Ἡ ἐπανάληψις ἀπό τούς Ἰσλαμιστάς τοῦ ἀποτροπαίου ἐγκλήματος δολοφονίας ἀνυπόπτων καί ἀθώων μελῶν τῆς Κοπτικῆς Χριστιανικῆς Κοινότητος τῆς Αἰγύπτου ἀναδεικνύει ἐκτύπως μίαν ἀλήθειαν πού δολίως κρύπτεται ὑπό τήν ἐπίδραση τῶν εἰρηνοποιῶν κηρυγμάτων τῶν δῆθεν διαθρησκειακῶν διαλόγων καί τῆς καλλιεργείας φιλικῆς ἀτμοσφαίρας μεταξύ τῶν λαῶν. Ἀποσιωπᾶται ἐντέχνως ὁ χαρακτηριστικός πυλῶνας τοῦ ἀνθρωποπαθοῦς Ἰσλαμισμοῦ, πού δημιουργήθηκε ἀπό τήν «εὐφυεστάτην» προσπάθειαν τοῦ Ἄραβος ἐμπόρου Μωάμεθ ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη τό ἔτος 570 μΧ στή Μέκκα τῆς Ἀραβικῆς χερσονήσου, υἱός τοῦ Ἀμπνταλάχ καί τῆς Ἄμινα Μπίντ Οὐαχάμπ ἀπό τήν φυλή τῶν Κουραϊσιτῶν πού ἀνῆκε στήν οἰκογένεια τῶν Χασιμιτῶν καί πού ὀρφανός ἀνετράφη ἀπό τόν πάππον του Ἀμπντούλμουτταλίμπ καί τόν θεῖον του Ἀμπού Ταλίμπ καί 25ετής ὤν συνεζεύχθη τήν 40χρονη χήρα Χαντίτζα καί ἄλλας ὀκτώ (8) ἐπισήμους γυναίκας, μετά τόν θάνατόν της καί πού ἄρχισε νά κηρύττει τό 610 μ.Χ. σέ ἡλικία 40 ἐτῶν ἔχων πολλάς ἀμφιβολίας διά τό ἔργον αὐτό, ἐνῶ κατ’ οὐσίαν εἰς αὐτόν ὀφείλει τήν ἐπικράτησίν του καί ἀναφερόμεθα στόν «ἱερό πόλεμο»(Τζιχάντ). Καί ἄν ἀκόμη παραθεωρήσωμε τά συγκεκριμένα γεγονότα παραμένουν τά κείμενα.»

Απάντηση:

Με άλλα λόγια ο Μητροπολίτης είναι ενάντια και αντίθετος στις ειρηνικές προσπάθειες που γίνονται μεταξύ των λαών. Για τον Μητροπολίτη τα ειρηνικά κηρύγματα είναι καχύποπτα και κρύβονται άλλα «ύπουλα» πράγματα για τους Κόπτες Χριστιανούς στην Αίγυπτο. Έχω σχεδόν εξαντλήσει το ζήτημα αυτό και αναφέρθηκα αρκετές φορές για το θέμα των Χριστιανών Κοπτών στην Αίγυπτο. Μπορείτε να διαβάσετε τα παρακάτω άρθρα και να δείτε αν η δήθεν αυτή αλήθεια «που δολίως κρύπτεται» στέκει η όχι.

1) Η «άλλη» αλήθεια για τους κόπτες Χριστιανούς στην Αίγυπτο

2) Ο Mark Gabriel και οι Κόπτες

3) Ο μύθος περί «διώξεων» των Χριστιανών από Μουσουλμάνους

4) Ειδήσεις και νέα για τους Κόπτες που δεν θα ακούσετε ποτέ από τα ΜΜΕ

5) Μουσουλμάνοι στην Αίγυπτο λειτουργούν σαν «ανθρώπινες ασπίδες» για τους Κόπτες Χριστιανούς

Ο Μητροπολίτης χωρίς κανένα στοιχείο η απόδειξη προσπαθεί να συνδέσει την επίθεση που δέχτηκαν οι Κόπτες, με το Ισλάμ, όταν το ίδιο το Ισλάμ καταδικάζει τις επιθέσεις σε αθώους και προστατευόμενους πολίτες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το βίντεο Τι λέει το Ισλάμ για τις επιθέσεις αυτοκτονίας κατά των απίστων; και το ηχητικό Η «εξευτελιστική» Ισλαμική προστασία;

Έπειτα συνεχίζει σε ειρωνικό ύφος ο Μητροπολίτης και αποκαλεί την προσπάθεια του Προφήτη μας Μωάμεθ «ευφυέστατη» και ότι έχει ανθρωποπαθείς εκφράσεις. Χωρίς να δώσει το παραμικρό παράδειγμα για τα λεγόμενα του, να θυμίσουμε λίγο στον Μητροπολίτη τα ιερά γραπτά του οπου ο Θεός(κατά τους Χριστιανούς) χρησιμοποιούσε ανθρωποπαθείς εκφράσεις. Διαβάζουμε για τα εκφραστικά μέσα τις Παλαιάς Διαθήκης:

«Όπως σημειώνει ο καθ. Στέργιος Σάκκος, επειδή “στην ιστορία αυτή συνδιαλέγεται ο Θεός με τους άνθρώπους και οι άνθρωποι με τον Θεό, και συνυφαίνεται η ιστορία των ανθρώπων με την ιστορία του Θεού, οι συγγράφεις, προκειμένου να γίνουν κατανοητοί, χρησιμοποιούν ανθρωπομορφικές ή ανθρωποπαθείς εκφράσεις και παραστάσεις»(πηγή: Σάκκος Στέργιος, Ο Θεός στη γη μας, έκδ. 2η, εκδ. Ο.Χ.Α. Απολύτρωσις, Θεσσαλονίκη 1993, σελ. 57-58.)

Αν λοιπόν οι ανθρωποπαθείς εκφράσεις είναι κάτι το αρνητικό η αποδεικνύει κάτι τέτοιο για τον Μητροπολίτη, τότε οφείλει να έχει μια συνέπεια ο συλλογισμός του και να κατηγορήσει και την Παλαιά Διαθήκη.

Αναφέρει επίσης ότι ο Προφήτης Μωάμεθ είχε αμφιβολία για το έργο του. Για άλλη μια φορά δεν παραθέτει καμία αξιόπιστη πηγή η στοιχεία από τις πηγές του Ισλάμ. Ο Προφήτης Μωάμεθ δεν είχε καμία αμφιβολία για το έργο του. Διαβάζουμε από τα λεγόμενα του:

«…χωρίς καμία αμφιβολία είμαι ο Απόστολος του Θεού και ο Θεός ποτέ δεν θα με εγκαταλείψει…» ( πηγή: Sahih Al Bukhari τόμος 6, βιβλίο 60, αριθμός 367)

Το Κοράνι λέει:

« Πες: “Ω! Ανθρωποι! Εγώ είμαι για σας όλους Απόστολος του ΑΛΛΑΧ, που σ’ Αυτόν ανήκει η εξουσία των ουρανών και της γης. Δεν υπάρχει άλλος θεός, παρά μόνο Αυτός.» ( Κοράνι 7:158)

Το Κοράνι καθώς και τα λεγόμενα του Προφήτη έχουν χιλιάδες παρόμοιες αναφορές που δείχνουν ότι ο Προφήτης δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία.

Συνεχίζει ο Μητροπολίτης με τις ημιμαθείς και άστοχες δηλώσεις του αποκαλώντας το «Τζίχαντ» σαν Ιερό πόλεμο. Να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά η πρόταση «ιερός πόλεμος» χρησιμοποιήθηκε από τους Σταυροφόρους για να σφάξουν τους Μουσουλμάνους. Το Τζιχάντ δεν είναι ιερός πόλεμος. Μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρο μας Τζιχάντ: Όλη η αλήθεια τι είναι το Τζιχάντ αναλυτικά από τις αυθεντικές Ισλαμικές πηγές.

Λέει:

«Αἱ παροτρύνσεις τοῦ Κορανίου πρός δυναμικήν, μαχητικήν ἀντιμετώπισιν τῶν ἀπίστων εἶναι πολλαί καί ἄμεσοι. Μέ τήν σούρα τοῦ Κορανίου (Ἡ μετάνοια 9:5) «Ὅταν παρέλθωσι οἱ ἱεροί μῆνες τότε φονεύετε τούς πολυθεϊστάς ὅπου ἄν συναντήσητε, ζωγρεῖτε πολιορκοῦντες καί ἐνεδρεύοντες αὐτούς», καθώς καί μέ τή σούρα (Ὁ Μωάμεθ 47:4-10) «Ὁπόταν συναντᾶτε τούς ἀπίστους φονεύετε καί κατασφάζετε, συγκρατοῦντες στερρῶς τά δεσμά τοῦ αἰχμαλώτου. Μετά δέ τήν κατάπαυση τῆς μάχης ἄφετε ἐαυτόν ἐλεύθερον ἤ ἀνταλλάξατε ἀντί λύτρων. Πράττετε οὕτως ἐάν ἐβούλετο ὁ Θεός θά ἐθριάμβευε ὁ ἴδιος ἐπ’ αὐτῶν ἀλλά ὑποβάλλει ὑμᾶς εἰς τόν πόλεμον διά νά δοκιμάσει τούς μέν διά τῶν δέ. Ὁ Θεός δέν θά ἀπωλέσῃ τά ἔργα τῶν πεσόντων ἐν τῇ μάχῃ ὑπέρ πίστεως. Θά εἰσαγάγῃ αὐτούς εἰς τόν Παράδεισον ὅν ἤδη ὑπέδειξεν αὐτοῖς. Ὅσοι πιστοί ἐάν συνδράμετε τόν Θεόν εἰς τήν μάχην Αὐτοῦ κατά τῶν ἀπίστων καί ὁ Θεός θά συνδράμει ὑμᾶς κατευθύνων τά ὑμέτερα διαβήματα» (Πρβλ. σοῦρες Τά Λάφυρα 8:73,76. Ὁ Σίδηρος 57:10), ὡς καί μέ τή σούρα (Ἡ Βοῦς, 2:189) «Μάχεσθε μέχρις ὅτου ἀποσοβηθῇ ἀφ’ ὑμῶν ὁ κίνδυνος τοῦ πειρασμοῦ, καί ὅταν δέν ὑπάρχῃ ἄλλη λατρεία εἰμή ἡ τοῦ μόνου Θεοῦ. Ἄν οἱ ἐχθροί θέσωσι τέρμα εἰς τάς πράξεις αὐτῶν, τότε ἄς παύσωσι αἱ ἐχθροπραξίαι, ἐκτός ἄν πρόκειται περί ἀσεβῶν»,

Απάντηση

Ο Μητροπολίτης αραδιάζει ένα σωρό Κορανικά κείμενα οπου τα κόβει και τα ράβει δίνοντας την δικιά του ερμηνεία. Αυτό μπορεί να το κάνει με την Καινή Διαθήκη αλλά όχι με το Κοράνι. Όλα αυτά τα χωρία σκοπίμως η δίχως καμία γνώση περί Ισλάμ και Κορανικής τα βγάζει εκτός ιστορικών και θεολογικών συμφραζομένων. Για όλα αυτά τα εδάφια που καλούν σε πόλεμο υπάρχει μια σημαντική προϋπόθεση που αναιρεί όλη αυτήν την προσπάθεια από την μεριά του Μητροπολίτη που θέλει να δείξει το Κοράνι ως βίαιο η πολεμικό. Είχαμε πει στο άρθρο μας Εισαγωγή στα «πολεμικά» εδάφια του ΚορανίουΜελετώντας τα πολεμικά εδάφια του Κορανίου θα δούμε ότι απευθύνονται σε όσους είναι σε κατάσταση πολέμου με τους Μουσουλμάνους και όχι γενικά και αόριστα χωρίς αιτία για τους μη Μουσουλμάνους, όπως τουλάχιστον θέλουν να δείχνουν και να λασπολογούν διάφοροι Ισλαμοφοβικοί.» Διαβάστε το άρθρο αναλυτικά να δείτε την ανάλυση αυτής της προϋπόθεσης που αγνοεί ο Μητροπολίτης.

Προτού συνεχίσουμε την αναλυτική μας απάντηση στον Μητροπολίτη Πειραιώς θέλουμε να δείξουμε ορισμένα χωρία στην Καινή Διαθήκη. Με αυτό τον τρόπο δείχνουμε ότι το να βγάζουμε χωρία εκτός συμφραζομένων οδηγεί στην επιθυμητή ερμηνεία που θέλουμε να δώσουμε. Διαβάζουμε:

«Μη νομίσετε ότι ήρθα να βάλω ειρήνη επάνω στη γη· δεν ήρθα να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα.» (Ματθαίος 10:34)

«Αν κάποιος έρχεται σε μένα, και δεν μισεί τον πατέρα του, και τη μητέρα, και τη γυναίκα, και τα παιδιά, και τους αδελφούς, και τις αδελφές, ακόμα μάλιστα και τη δική του ζωή, δεν μπορεί να είναι μαθητής μου.» ( Λουκάς 14:26)

«Φωτιά ήρθα να βάλω στη γη· και τι θέλω, αν έχει ήδη ανάψει; Μάλιστα, ένα βάπτισμα έχω να βαπτιστώ, και πώς στενοχωρούμαι μέχρις ότου εκτελεστεί; Νομίζετε ότι ήρθα να δώσω ειρήνη στη γη; Σας λέω, όχι, αλλά διαχωρισμό.» (Λουκάς 12:49-51)

«Τους είπε, λοιπόν: Τώρα, όμως, όποιος έχει βαλάντιο, ας το πάρει μαζί του· παρόμοια και ταγάρι· και όποιος δεν έχει, ας πουλήσει το ιμάτιό του, και ας αγοράσει μάχαιρα.» (Λουκάς 22:36)

Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολύ εύκολο να βγάλουμε τα ίδια συμπεράσματα με τον Μητροπολίτη αλλά αυτή τη φορά για την Καινή Διαθήκη. Από την Παλαιά Διαθήκη αν δούμε τις εντολές του Θεού(για τους Χριστιανούς ο Ιησούς) που καλεί σε πόλεμο(αδικαιολόγητο) και γενοκτονίες, τότε είναι εύκολο να καταλάβουμε από πού απορρέει η τρομοκρατία και το έγκλημα. Διαβάζουμε:

«10. Όταν πλησιάσεις σε πόλη για να πολεμήσεις εναντίον της, τότε να την καλέσεις σε ειρήνη·

11. και αν σου αποκριθεί ειρηνικά, και ανοίξει σε σένα, τότε ολόκληρος ο λαός, που βρίσκεται σ’ αυτή, θα γίνει σε σένα υποτελής και θα σε δουλεύει·

12. αν, όμως, δεν κάνει ειρήνη μαζί σου, αλλά σε πολεμήσει, τότε θα την πολιορκήσεις·

13. και αφού ο Κύριος ο Θεός σου την παραδώσει στα χέρια σου, θα πατάξεις όλα τα αρσενικά της με μάχαιρα·

14. και τις γυναίκες, και τα βρέφη, και τα κτήνη, και όλα όσα βρίσκονται στην πόλη, όλα τα λάφυρά της θα τα πάρεις για τον εαυτό σου· και θα τρως τα λάφυρα των εχθρών σου, όσα ο Κύριος ο Θεός σου έδωσε σε σένα.

15. Έτσι θα κάνεις σε όλες τις πόλεις, που είναι πολύ μακριά από σένα, που δεν είναι από τις πόλεις των εθνών αυτών·

16. από τις πόλεις, όμως, αυτών των λαών, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά, δεν θα αφήσεις ζωντανό κανένα από εκείνα που έχουν πνοή·

17. αλλά, θα τους εξολοθρεύσεις κατακράτος, τους Χετταίους, και τους Αμορραίους, τους Χαναναίους, και τους Φερεζαίους, τους Ευαίους, και τους Ιεβουσαίους, καθώς σε πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σου·» (Δευτερονόμιον 20:10-17)

Δεν είναι άστοχο λοιπόν να διαβάζουμε αυτές τις δηλώσεις του Μητροπολίτη για το Κοράνι όταν στο δικό του ιερό βιβλίο βρίσκουμε (Βίβλος) τέτοιες εγκληματικές και τρομοκρατικές αναφορές; Και ας μην βιαστούν μερικοί λέγοντας « η Π.Δ δεν ισχύει με τον ερχομό του Ιησού». Ο Ιησούς(πάντα σύμφωνα με τα ευαγγέλια) ΔΕΝ ακύρωσε τον νόμο του Μωυσή ( Ματθαίος 5:17-20) Για περισσότερα ακουστέ το ηχητικό Ιησούς Χριστός: Ο Νόμος και η Γραφή της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταργούνται

Λέει:

«κυρίαρχο στοιχεῖο στήν ζωή τῶν πιστῶν τοῦ Ἰσλάμ εἶναι ἡ σφαγή καί ὁ θάνατος ὅσων δέν ἀποδέχονται τήν δῆθεν ἀποκάλυψι τοῦ δῆθεν προφήτου. Ἡ ἐντολή τοῦ Ἱεροῦ πολέμου παραμένει γιά τό Ἰσλάμ ἀναμφισβήτητος. Αἱ ἐκτός τῆς κυριαρχίας τοῦ Ἰσλάμ χώραι ὡς ἡ ἡμετέρα ὀνομάζονται «Οἶκος Πολέμου» καί ἀντιδιαστέλλονται τοῦ «Οἴκου τοῦ Ἰσλάμ». Εἶναι περιοχαί πολέμου ἕως ὅτου τεθοῦν διά τῆς Τζιχάντ ὑπό τό κράτος τῆς δῆθεν ἀληθοῦς πίστεως. Ὁ χαρακτήρ τοῦ Ἰσλάμ ὑπῆρξε ἐπιθετικός καί ἀποδεικνύεται μέ τίς ἐγκληματικές πράξεις τῶν Ἰσλαμιστῶν ὅτι καί σήμερα παραμένει. Τό ξῖφος καί ἡ μάχαιρα θεωροῦνται πειστικότερα τοῦ κηρύγματος καί τῆς πειθοῦς. Ἄλλωστε ἡ μέσῳ τοῦ Ἱεροῦ Πολέμου διάδοσις τοῦ Μουσουλμανισμοῦ ἦταν ἡ αἰτία τῆς ἐπικρατήσεώς του ἀπό τῶν στηλῶν τοῦ Ἡρακλέους μέχρι τοῦ Ἰνδοῦ ποταμοῦ. Τό Ἰσλάμ διά νά ἐπικρατήση δέν ἐχρειάσθη ὅπως ἡ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία ἑκατομμύρια μαρτύρων ἐκ τῶν πιστῶν της, ἀλλά προετίμησε νά τούς ἀναζητήση μεταξύ τῶν ὀπαδῶν τῶν ἄλλων θρησκειῶν σφάζοντας καί κατακρεουργώντας αὐτούς. Ὁ δῆθεν προφήτης Μωάμεθ δἐν ἵδρυσε ἁπλῶς μιά θρησκευτική κοινότητα ἀλλά καί ἕνα κράτος τῶν ὁποίων κυρίαρχο στοιχεῖο εἶναι ὁ ἱερός πόλεμος.»

Απάντηση:

Ας δούμε πως ο Μητροπολίτης αντικρούεται από το ίδιο το Κοράνι όταν λέει «κυρίαρχο στοιχεῖο στήν ζωή τῶν πιστῶν τοῦ Ἰσλάμ εἶναι ἡ σφαγή καί ὁ θάνατος ὅσων δέν ἀποδέχονται τήν δῆθεν ἀποκάλυψι τοῦ δῆθεν προφήτου». Διαβάζουμε:

«Στη Θρησκεία δεν υπάρχει καταναγκασμός. Διότι η Αλήθεια έχει ξεχωριστεί ολοφάνερα απ’ την Πλάνη.» ( Κορανι 2:256)

«Και πες: ” Η Αλήθεια πηγάζει απ’ τον Κύριο σας”. Κι αφήστε όποιον θέλει, ας πιστέψει, κι όποιον θέλει ας (την) αρνηθεί.» (Κοράνι 18:29)

«Λέγε (Ω Μουχάμμεντ)!: Ω!  Εσείς που αρνείστε την Πίστη! Δεν λατρεύω αυτό που λατρεύετε, Κι ούτε λατρεύετε αυτό που λατρεύω. Και  δεν  θα  λατρεύω  αυτό  που λατρέψατε, Κι ούτε εσείς θα λατρεύετε αυτό που λατρεύω. Έχετε τη δική σας θρησκεία κι εγώ έχω τη δική μου θρησκεία.» (Κοράνι 109:1-6)

Επίσης να δούμε και την ιστορική ανακρίβεια αυτών των λεγομένων. Αν όντως «κυρίαρχο στοιχεῖο στήν ζωή τῶν πιστῶν τοῦ Ἰσλάμ εἶναι ἡ σφαγή καί ὁ θάνατος ὅσων δέν ἀποδέχονται τήν δῆθεν ἀποκάλυψι τοῦ δῆθεν προφήτου» τότε σήμερα θα είχαν αφανιστεί οι Χριστιανικές και οι Ιουδαϊκές κοινότητες στις Μουσουλμανικές χώρες. Διαβάστε Προωθεί το Ισλάμ τον εξτρεμισμό και την βία;

Περί του «Οίκου του Πολέμου» και του «Οίκου του Ισλάμ». Εδώ βλέπουμε πάλι από τον Μητροπολίτη άλλη μια επίδειξη ασχετοσύνης περί Ισλαμικών ορολογιών. Το Dar El Islam είναι απλά οι Ισλαμικές χώρες, και το Dar Ul Harb είναι οι χώρες που ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ειρήνη με Μουσουλμανικές χώρες, για παράδειγμα, Ιράκ με Αμερική, Αφγανιστάν με Αμερική, Παλαιστίνη με Ισραήλ κτλπ. Στο Κοράνι και στα διδάγματα του Προφήτη Μωάμεθ δεν έχουμε τέτοιες αναφορές. Αυτές οι θεωρίες βγήκαν μετά από 100 χρόνια από τον θάνατο του προφήτη Μωάμεθ από Μουσουλμάνους ηγέτες για τον καθορισμό ορισμένων γεωγραφικών θέσεων. Για την ακρίβεια το νταρ ελ Χαρμπ έχει ερμηνευτεί από τους Μουσουλμάνους λόγιους ως η χώρα αυτή που δεν επιτρέπει στον πιστό να εκτελεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Το νταρ ελ Ισλάμ από την άλλη ερμηνεύεται ως η χώρα που επιτρέπει στον πιστό να εκτελεί την πίστη του χωρίς καταπίεση. 

Σε μερικά από τα παραπάνω λεγόμενα του Μητροπολίτη κάποιος θα πίστευε άνετα ότι ψεύδεται σκόπιμα και μιλά για το Κοράνι όταν καν δεν(όχι μόνο διαβάσει) το έχει αγγίξει. Λέει «Τό ξῖφος καί ἡ μάχαιρα θεωροῦνται πειστικότερα τοῦ κηρύγματος καί τῆς πειθοῦς.» Το Κοράνι όμως για άλλη μια φορά τον αντικρούει λέγοντας:

«Προσκάλεσε (όλους) στη θρησκεία του Κυρίου σου με σοφία και με όμορφο κήρυγμα. Και προσπάθησε να τους πείσεις με τον καλύτερο τρόπο και τον πιο ευγενικό. Ο Κύριος σου γνωρίζει, βεβαίως, καλύτερα ποιος απομακρύνεται από το Δρόμο Του, και γνωρίζει καλύτερα όσους παίρνουν καθοδήγηση.» ( Κοράνι 16:125)

Θαρρεί κανείς πως ο Μητροπολίτης δεν έχει ιδέα το τι λέει το Κοράνι. Θαρρεί κανείς πως ο Μητροπολίτης δεν έχει διαβάσει καν την Βίβλο οπου εκεί βρίσκουμε το ξίφος να είναι πειστικότερο από το κήρυγμα όταν διαβάζουμε:

«και κάθε ένας που δεν θα εκζητήσει τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ, να θανατώνεται, από μικρόν μέχρι μεγάλον, από άνδρα μέχρι γυναίκα.» ( Β Χρονικών 15:13)

«και τώρα, θανατώστε από τα παιδιά όλα τα αρσενικά, θανατώστε ακόμα και όλες τις γυναίκες, όσες γνώρισαν άνδρα, που κοιμήθηκαν μαζί του·όλα, όμως, τα μικρά κορίτσια, όσα δεν γνώρισαν κοίτη άνδρα, φυλάξτε τα για τον εαυτό σας ζωντανά»( Αριθμοί 31:17-18)

Για περισσότερες πληροφορίες για το αν το Ισλάμ διαδόθηκε με το ξίφος διαβάστε Το Ξίφος του Ισλάμ

Λέει:

«Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω δεδομένων καί ἐκ τῆς θρησκευτικῆς παραδοχῆς τοῦ Ἰσλάμ προβλεπομένων, ὁ Μουσουλμανισμός ἀποτελεῖ καταστροφική λατρεία, μή συμβατή μέ τάς προβλέψεις τοῦ ἰσχῦντος ἐν Ἑλλάδι Συντάγματος ὅπου ἐν ἄρθρῳ 13 καθιεροῦται ἡ ἐλευθερία θρησκευτικῆς συνειδήσεως ἀλλά σέ θρησκευτικές παραδοχές, πού δέν ἀντίκεινται στή δημόσια τάξη καί τά χρηστά ἤθη. Ὁ Ἰσλαμισμός a priori προωθεῖ ὡς μέσον ἐξαπλώσεώς του ὅπως τά ἀνωτέρω χωρία τοῦ Κορανίου ἀναφέρουν, τό ἔγκλημα, τή βία, τήν τρομοκρατία καί τόν θάνατο. Συνεπῶς ὁ Νόμος πού ἐψηφίσθη διά τήν δημιουργία Ἰσλαμικοῦ τεμένους στήν Πρωτεύουσα τῆς Χώρας τυγχάνει ὁπωσδήποτε ἀντισυνταγματικός διότι ἀναγνωρίζει ὡς γνωστή θρησκεία δυναμένη νά ἐπιτελεῖ ἀκωλύτως τή λατρεία της, μία θρησκευτική παραδοχή πού εὐθέως ἀντίκειται στήν δημοσία τάξη, τά χρηστά ἤθη καί τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο. Καί ναί μέν δι’ ἱστορικούς λόγους καί συμβατικούς λόγους εἰς τήν Ἑλληνικήν Θράκην ἡ συγκεκριμένη θρησκευτική παραδοχή ἐπιτρέπεται κατά παρέκκλισιν τῶν ἀρχῶν τῆς νομιμότητος ἀλλά εἰς τήν λοιπήν χώραν ἡ ἀνοχή μιᾶς τοιαύτης θρησκευτικῆς ἐκτροπῆς θά καταστῆ δυναμίτης διά τόν κοινωνικόν ἱστόν καί τήν κοινωνικήν εἰρήνην, ἐφ’ ὅσον κυρίαρχον αἴτημα τῆς συγκεκριμένης ψευδοῦς θρησκείας εἶναι ἡ διά τῆς βίας ἐπιβολή καί ἐπικρατησίς της. Ἄλλωστε τό Μαρτυρολόγιον τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας καί τό Πάνθεον τοῦ Ἔθνους μυρώνονται ἀπό τό αἷμα ἑκατομμυρίων μαρτύρων καί ἡρώων πού εἰρηνικῶς ἀντέστησαν καί ἐθυσιάσθησαν στήν βάναυσον καί δολοφονικήν ἐπιθετικότητα τοῦ Ἰσλάμ.

Απάντηση:

Κατόπιν των πραγματικών δεδομένων, και όχι των «δεδομένων» του Μητροπολίτη που δεν έχουν καμία θεολογική και ιστορική βάση, βλέπουμε ότι το Κοράνι να είναι πιο ευσπλαχνικό βιβλίο από την Βίβλο. Βλέπουμε τα περί «καταστροφικής λατρείας» να ταιριάζουν γάντι στα ιερά χριστιανικά κείμενα. Τα ίδια κείμενα που ώθησαν ορισμένους Χριστιανούς να δολοφονήσουν την Υπατία και να σφάξουν χιλιάδες Μουσουλμάνους κατά την εποχή των Σταυροφοριών. Βλέπουμε ότι αν μια θρησκεία θεωρείτε αντισυνταγματική είναι αυτή που πιστεύει σε έναν φονιά και παιδοκτόνο θεό όπως αυτός παρουσιάζεται στην Παλαια Διαθήκη και υποστηρίζεται στην Καινή. Βλέπουμε ότι αν μια θρησκεία καλείται να προωθηθεί με τό έγκλημα, τή βία, τήν τρομοκρατία καί τόν θάνατο τότε αυτή είναι ο Χριστιανισμός και όχι το Ισλάμ. Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης απελπισμένα προσπαθεί να συνδέσει όλη αυτή την Ισλαμοφοβική επιστολή με την αποτροπή δημιουργίας τεμένους. Κρίνει ότι εφόσον ορισμένοι Μουσουλμάνοι είναι «κακοί» τότε και το Ισλάμ θα είναι «κακό». Τι λογική! Μήπως να σκεφτούμε το ίδιο και για τους Ορθόδοξους Ιερείς που μας έχουν συνηθίσει σε σκάνδαλα( οικονομικά και σεξουαλικά) και να κατηγορήσουμε τον Χριστιανισμό;Categories: ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Tags: , , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: