Αρχείο | 8 Οκτωβρίου, 2011

Χρόνος: Μια ευλογία του ΑΛΛΑΧ που δεν προσέχουμε

Στο βίντεο αναλύουμε τον χρόνο και την σημαντικότητα του και τον σπουδαίο ρόλο που παίζει στη ζωή ενός Μουσουλμάνου/ας

Continue Reading →