Αρχείο | 11 Οκτωβρίου, 2011

Ο κίνδυνος της θεολογικής καινοτομίας(bid’ah)

Όταν κάποιος καινοτομεί και προσθέτει στην θρησκεία/πίστη κάτι που δεν αποτελεί μέρος της, τότε υπονοεί αρκετά αρνητικά πράγματα

Continue Reading →