Ερωτηση: Γιατι οι Μουσουλμανοι δεν πιστευουν στην Τριαδα;

Άχμαντ Ελντίν

ΕΡΩΤΗΜΑ : Είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος. Έχω την εξής απορία, αφού οι Μουσουλμάνοι αποδέχονται την Παλαιά Διαθήκη γιατί δεν αποδέχονται την Τριαδικότητα του Ενός Θεού ; Πώς ερμηνεύουν χωρία της Γραφής στα οποία υπάρχει διάκριση προσώπων στη Θεότητα όπως τα παρακάτω (τα χωρία παρατίθενται από το κείμενο των Εβδομήκοντα): “Ακούσατε τον λόγον τούτον, ον ΕΛΑΛΗΣΕ Κύριος εφ’ υμάς, οίκος Ισραήλ, και κατά πάσης φυλής, ής ΑΝΗΓΑΓΟΝ (=ανέβασα) εκ γής Αιγύπτου, λέγων· 2 πλήν υμάς έγνων εκ πασών των φυλών της γής· διά τούτο εκδικήσω εφ’ υμάς πάσας τας αμαρτίας υμών” ΑΜΩΣ 3:1-2 ΠΟΙΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 1 ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ “ΑΝΗΓΑΓΟΝ” ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΛΕΓΕΙ “ΕΛΑΛΗΣΕ” ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ 2 ΠΑΡΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ;(Πάντως όχι ο Προφήτης ΑΜΩΣ ο οποίος γεννήθηκε αιώνες μετά την έξοδο των Ισραηλιτών…) “κατέστρεψα υμάς, καθώς κατέστρεψεν ο Θεός Σόδομα και Γόμορρα, και εγένεσθε ως δαλός εξεσπασμένος εκ πυρός· και ουδ’ ώς επεστρέψατε προς με, λέγει Κύριος” ΑΜΩΣ 4:11 Ο ΚΥΡΙΟΣ ΛΕΓΕΙ “ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑ” ΟΠΩΣ Ο ΘΕΟΣ ¨ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ”- Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ (ΓΙΑΧΒΕ κατά το εβραικό)ΔΙΑΚΡΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ (ΕΛΟΧΙΜ κατά το εβραικό)!!! “Τάδε λέγει Κύριος ο Θεός τή Ιδουμαία· ακοήν ήκουσα παρά Κυρίου” ΟΒΔΙΟΥ 1 Ο ΚΥΡΙΟΣ (ΓΙΑΧΒΕ κατά το Εβραικό)ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ “ΑΚΟΥΣΕ” (“ΑΚΟΥΣΑΜΕ” κατά το Εβραικό)ΕΙΔΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΥΡΙΟ (ΓΙΑΧΒΕ κατά το Εβραικό). “διότι τάδε λέγει Κύριος παντοκράτωρ· οπίσω δόξης απέσταλκέ με επί τα έθνη τα σκυλεύσαντα υμάς, διότι ο απτόμενος υμών ως ο απτόμενος της κόρης τού οφθαλμού αυτού” ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2:12 ΠΟΙΟΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ;;; “και είπε Κύριος προς τον διάβολον· επιτιμήσαι Κύριος εν σοί, διάβολε, και επιτιμήσαι Κύριος εν σοί ο εκλεξάμενος την Ιερουσαλήμ” ΖΑΧΑΡΙΑΣ 3:2 “διά τούτο τάδε ΛΕΓΕΙ Κύριος περί των προφητών των προφητευόντων επί τώ ονόματί ΜΟΥ ψευδή, και ΕΓΩ ουκ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑ αυτούς, οί λέγουσι· μάχαιρα και λιμός ουκ έσται επί της γής ταύτης· εν θανάτω νοσερώ αποθανούνται και εν λιμώ συντελεσθήσονται οι προφήται” ΙΕΡΕΜΙΑΣ 14:15 ΠΟΙΟΣ ΟΜΙΛΕΙ ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ “διά τούτο τάδε ΛΕΓΕΙ Κύριος περί των προφητών των προφητευόντων επί τώ ονόματί ΜΟΥ ψευδή, και ΕΓΩ ουκ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑ αυτούς” ; ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΕΥΑΝ ΟΙ ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΕΣ; “είπε δε Λώτ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ· δέομαι ΚΥΡΙΕ, 19 επειδή εύρεν ο παίς ΣΟΥ έλεος εναντίον ΣΟΥ και ΕΜΕΓΑΛΥΝΑΣ την δικαιοσύνην ΣΟΥ, ό ΠΟΙΕΙΣ επ’ εμέ…” ΓΕΝΕΣΗ 19:18-19 Ο ΛΩΤ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟΜΟΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΙΚΩΝ !!! ΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ!!! ΝΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΙΝΑΙ “ΟΜΟΟΥΣΙΑ” (ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΑΜΩΣ 4:11 )

Απάντηση:

Οι Μουσουλμάνοι δεν αποδέχονται την Π.Δ. Είχα απαντήσει σε παλιότερη ερώτηση λέγοντας:  

«Αυτό που λέμε σήμερα «Παλαιά Διαθήκη» είναι το αποτέλεσμα της αλλοίωσης και παραποίησης της Τοράχ που πραγματικά αποκαλύφτηκε στον Προφήτη Μωυσή(ειρήνη σε αυτόν). Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την Παλαιά Διαθήκη ως την Τοράχ γιατί είναι αναξιόπιστη, το ίδιο ισχύει και για την Καινή Διαθήκη. Δεν είναι το ευαγγέλιο του Ιησού(ειρήνη σε αυτόν) αλλά το αποτέλεσμα μιας αλλοίωσης και παραποίησης του αληθινού Ευαγγελίου που πραγματικα αποκαλύφτηκε στον Προφήτη μας τον Ιησού(ειρήνη σε αυτόν)» (πηγή: http://islamforgreeks.org/2011/09/22/jews-old-testament/)

Όλα τα εδάφια που παραθέτονται (ακόμα και αν τα πιστεύαμε) δεν αποδεδεικνύουν την Τριαδικότητα του Θεού. Δεν αναφέρουν ότι ο Θεός έχει τρία πρόσωπα. Επειδή βρίσκουμε τον πληθυντικό αριθμό αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πάνω από έναν Θεό και αυτό γιατί η εβραϊκή γλώσσα(όπως επίσης και η Αραβική) αναφέρουν τον πληθυντικό αριθμό ως ένδειξη σεβασμού και μεγαλειότητας προς τον Θεό. Να δούμε όμως τι λέει πραγματικά η Π.Δ:

Η απόλυτη μοναδικότητα του Θεού στη Παλαιά Διαθήκη. (από το βιβλίο «Θεός: Ένας και Μοναδικός η Ένας και Τριαδικός;» σελ 9-11)

Ενδιαφέρον πράγματι προκαλεί και η θέση της Ιουδαϊκής πίστης όσον αφορά το θέμα της Τριαδικότητας του Θεού. Παρακάτω παραθέτω μια ερώτηση που την υποβάλλουν πολλοί Χριστιανοί.

«Άκου, Ισραήλ· ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος.» ( Δευτερονόμιον 6:4)

Ερώτηση:   Η λέξη ¨εχάντ¨(ένας), που στα εβραϊκά σημαίνει ¨Ένα¨ , χρησιμοποιείται στις ιερές γραφές των Ιουδαίων για να δηλώσει την ενιαία ή την απόλυτη μοναδική περιγραφή . Σε ποια από της δυο έννοιες αναφέρεται η λέξη ¨εχάντ¨ στο χωρίο  Δευτερονόμιον 6:4. Μήπως γίνεται αναφορά στη Τριαδικότητα του θεού ;

Απάντηση: Σε αυτόν τον στίχο όπως επίσης και στη Γένεσιν (1:5 και 2:24) , η λέξη ¨εχαντ¨ υποδηλώνει την μια , ενιαία μορφή. Ωστόσο , η λέξη ¨εχαντ¨ ακόμη σημαίνει «το απόλυτα μοναδικό», για παράδειγμα όταν διαβάζουμε τους στίχους :  ¨

Κι ενώ αυτοί βρίσκονταν στον δρόμο, έφτασε η φήμη στον Δαβίδ, που έλεγε: Ο Αβεσσαλώμ πάταξε όλους τους γιους τού βασιλιά, και δεν έμεινε απ’ αυτούς ούτε ένας. (2Σαμουήλ  13:30)

 Η έκφραση ¨ούτε ένας ¨ στα εβραϊκά είναι ¨εχαντ¨ .Άλλοι στίχοι προς παράδειγμα είναι :

¨έτσι θα επιτεθούμε εναντίον του, σε όποιον τόπο βρεθεί, θα πέσουμε επάνω του, όπως η δρόσος πέφτει επάνω στη γη· ώστε απ’ αυτόν, και από όλους τούς ανθρώπους που είναι μαζί του, δεν θα μείνει ούτε ένας·¨ · (2 Σαμουήλ  17: 12)

 Ακόμα :

Και ο Φαραώ έστειλε να δουν, και να, από τα κτήνη τού Ισραήλ δεν ψόφησε ούτε ένα· όμως, η καρδιά του Φαραώ σκληρύνθηκε, και δεν εξαπέστειλε τον λαό..( Έξοδος 9:7)

Σε αυτούς τους στίχους λοιπόν χρησιμοποιείται η λέξη ΅Εχαντ(που σημαίνει: Ένας)  ως το απόλυτα μοναδικό, και η οποία  είναι συνώνυμη με την λέξη ¨Υαχιντ¨ που στα εβραϊκά σημαίνει ¨Μόνο Ένας αποκλειστικά¨ Έτσι λοιπόν  με αυτήν την έννοια χρησιμοποιείται η λέξη ¨εχαντ¨ στον στίχο :

(Δευτερονόμιο 6:4) :. Άκου, Ισραήλ· ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο πως το Ισλάμ και ο Ιουδαϊσμός συμφωνούν στο γεγονός ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός και όχι Τριαδικός.

Βλέπουμε ότι η Π.Δ δεν αναφέρει τον Θεό ως Τριαδικό αλλά ως Μοναδικό. Τα χωρία που παρέθεσες αν τα παρουσιάσεις σε Ραβίνους θα αρνηθούν κάθε αναφορά περί Τριαδικότητας.

Ο Ιησούς(ειρήνη σε αυτόν) υποστηρίζει την μοναδικότητα του Θεού και όχι την τριαδικότητα.

Διαβάζουμε στα ευαγγέλια τον Ιησού(ειρήνη σε αυτόν) να λέει (κατά την Χριστιανική παράδοση):

«Και ο Ιησούς απάντησε σ’ αυτόν ότι: Πρώτη απ’ όλες τις εντολές είναι: «Άκου Ισραήλ· ο Κύριος ο Θεός μας είναι ένας Κύριος. (Μάρκος 12: 29)

Εάν ο Θεός είναι Τριαδικός τότε γιατί ο Ιησούς δεν ξεκαθάρισε το δόγμα της Τριάδας ενώ αντίθετα αναγνώρισε τον Θεό ως Μονάδα(ένας Κύριος):. Η μοναδικότητα όμως έρχεται με πιο ξεκάθαρο τρόπο στο ακόλουθο χωρίο:

«Κι αυτή είναι η αιώνια ζωή, το να γνωρίζουν εσένα τον μόνον αληθινό Θεό, και εκείνον τον οποίον απέστειλες, τον Ιησού Χριστό. ( Ιωάννης 17: 3)

Πόσο πιο ξεκάθαρο μπορεί να γίνει; Ο Ιησούς(ειρήνη σε αυτόν) μας λέει (πάντα κατά την χριστιανική παράδοση) ότι αιώνια ζωή είναι η αναγνώριση του

ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ(μόνον) αληθινού Θεού.

Τι λέει το Κοράνι για την Τριάδα:

Σαν Μουσουλμάνοι πιστεύουμε σε όλες τις αποκαλύψεις του ΑΛΛΑΧ γιατί αυτό είναι ένα από τα άρθρα της πίστης μας. Ιδιαίτερη έμφαση όμως δίνεται στην τελευταία αποκάλυψη του ΑΛΛΑΧ, το Κοράνι, μιας και είναι η τελευταία διαθήκη προς την ανθρωπότητα και ένας ολοκληρωμένος οδηγός ζωής. Για να δούμε τι λέει το Κοράνι για την Τριάδα:

¨ Πράγματι βλαστήμησαν όσοι είπαν : ¨ Ο ΑΛΛΑΧ  είναι ένας από τους τρεις της Τριάδας¨ , γιατί δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από Έναν Θεό. (Κοράνι 5: 73)

Είναι βλασφημία να λέμε ότι ο Θεός είναι Τριαδικός. Μια τέτοια πρόταση ακυρώνει τον Μονοθεϊσμό οπου στηρίζεται η σωτηρία του ανθρώπου. Για περισσότερες πληροφορίες περί Μονοθεϊσμού παρακαλώ επισκεφτείτε τα βιντεοσκοπημένα μαθήματα που αφορούν την Ισλαμική Δογματική.Categories: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ, Μουσουλμάνοι

Tags: , , , , , , ,

Αρέσει σε %d bloggers: