«Αλ Καμπααηρ» – Τα μεγαλα αμαρτηματα: Μαθημα 13

Από το βιβλίο «Αλ Καμπαάηρ του Ιμάμη αδ-Δάχαμπι» με ανάλυση και σχολιασμό από διάφορους κορυφαίους Ουλεμά (λογίους)Categories: ΙΣΛΑΜ

Tags: , , , ,

%d