Αρχείο | 27 Ιανουαρίου, 2015

Αυτοί που αποστρέφονται τις γυναίκες τους

Το ζευγάρι οφείλει να προστατεύει τον γάμο του και να προστατευτεί από κάθε τι που μπορεί να το οδηγήσει σε έναν αναίτιο χωρισμό

Continue Reading →