Αρχείο | 18 Μαΐου, 2016

Έκθεση για την Ισλαμοφοβία στην Ελλάδα

Η παρούσα έκθεση εξετάζει την Ισλαμοφοβία στην Ελλάδα για το έτος 2015 λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Continue Reading →