Αρχείο | 17 Μαΐου, 2016

Χειρότεροι και από τα ζωντανά – أولئك كالأنعام بل هم أضل

Έχουν καρδιές και μ’ αυτές δεν καταλαβαίνουν, και έχουν μάτια, που μαυτά δεν βλέπουν, και αυτιά που μ’ αυτά δεν ακούνε

Continue Reading →