Έκθεση για την Ισλαμοφοβία στην Ελλάδα

Η έκθεση του Δρ. Κοινωνιολογίας, Αλέξανδρου Σακελλαρίου, εξετάζει την Ισλαμοφοβία στην Ελλάδα για το έτος 2015 λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και τα οποία ενδεχομένως να συνέβαλαν στην εμφάνιση ή στην αύξηση της Ισλαμοφοβίας, όπως οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, που κορυφώθηκαν στη διάρκεια της χρονιάς, η ενίσχυση του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, αλλά και οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι (Ιανουάριος και Νοέμβριος). Διαβάστε περισσότερα στο AhmadEldin.org Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Tags: , ,

%d