Αρχείο | 22 Μαΐου, 2016

Νηστεύοντας την 15η μέρα του Σα’μπάν;

ι Ουλεμά (λόγιοι) των αχαντίθ αναφέρουν ότι δεν υπάρχει καμία αυθεντική αναφορά από τον Προφήτη صلى الله عليه و سلم για να ξεχωρίσουμε και να τιμήσουμε την 15η μέρα του Σαα’μπάν

Continue Reading →