Αρχείο | 13 Ιουλίου, 2016

H επιδεικτική λατρεία ισούται με πολυθεϊσμό – دخول الرياء على العبادة

Απόστολε του Αλλάχ τι είναι το μικρό Σίρκ;» Απάντησε, «είναι το να επιδεικνύεσαι και να κάνεις φιγούρα»

Continue Reading →