Αρχείο | 19 Ιανουαρίου, 2017

Ο Ιμπν ουλ Κάγιεμ για το περιεχόμενο του Κορανίου

Ο Ιμάμ Ιμπν ουλ Κάγιεμ σημειώνει στο Μαντάριτζ ας Σαλικήν τα εξής

Continue Reading →