Αρχείο | Ιανουαρίου 19, 2017

Ο Ιμπν ουλ Κάγιεμ για το περιεχόμενο του Κορανίου

Ο Ιμάμ Ιμπν ουλ Κάγιεμ σημειώνει στο Μαντάριτζ ας Σαλικήν τα εξής

Continue Reading →