Αρχείο | 18 Ιουλίου, 2017

Επιτρέπεται η ντουά για τον μη Μουσουλμάνο νεκρό;

Αν ένας πεθάνει κάφερ· θα μπορούσε ο κόσμος να παρακαλάει τον Θεό για αυτόν να του συγχωρεθούν οι αμαρτίες και να μπει παράδεισο;

Continue Reading →