Αρχείο | 3 Ιουλίου, 2017

Ποια φιλία θα μετατραπεί σε έχθρα την Ημέρα της Κρίσης;

Κάθε φιλία πρόκειται να διαλυθεί και να μετατραπεί σε έχθρα την Ημέρα της Κρίσης, εκτός από την φιλία αυτή που αναπτύχθηκε για χάρη του Υψίστου

Continue Reading →