Αρχείο | 30 Ιουλίου, 2017

Οι 6 πυλώνες της πίστης: Μέρος 3 – Πίστη στα βιβλία/αποκαλύψεις

Στη παρούσα έκθεση συνεχίζουμε την επεξήγηση του τρίτου πυλώνα της πίστης: Η Πίστη στα βιβλία/αποκαλύψεις. 

Continue Reading →