Αρχείο | 29 Ιουλίου, 2017

Το χαρακτηριστικό μιας ψεύτικης θρησκείας: Λατρεία και σύνδεση με την κτίση

Το χαρακτηριστικό μιας ψεύτικης θρησκείας είναι να συνδέει τον άνθρωπο με την κτίση (ανθρώπους, αντικείμενα, περιβάλλον κτλ), με τον έναν τρόπο η τον άλλον

Continue Reading →