Αρχείο | 18 Νοεμβρίου, 2019

Η λίμνη του Προφήτη صلى الله عليه وسلم

Η δογματική της λίμνης αφορά την πίστη που έχει ο πιστός στο στάδιο της. Ένα στάδιο (από τα πολλά) που θα προκύψει την Ημέρα της Κρίσης

Continue Reading →