Αρχείο | 5 Φεβρουαρίου, 2020

Ο ιός της ασθένειας και η Μονοθεϊστική στάση μας – لاعدوى ولا طيرة

Το Ισλάμ μέσω του Ταουχίντ (Μονοθεϊσμού) ήρθε να ακυρώσει όλες αυτές τις δεισιδαιμονίες που οδηγούν στο Σίρκ (παγανισμό, πολυθεϊσμό, ειδωλολατρία)

Continue Reading →