Η επιστολή του Ιμάμη Ίμπν ουλ Κάγιεμ – رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه (Μέρος 6)

 

 

رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه

Λόγια συμβουλής και αγάπης για την αναζωογόνηση της καρδιάς και της πνευματικής ανάπτυξης του Μουσουλμάνου

Από το έργο του Ίμπν ουλ Κάγιεμ: «Επιστολή σε έναν αδελφό»

Ανάγνωση-Παρουσίαση: Άχμαντ Μ.Ελντίν – أحمد بن محيي الدين

Μέρος 6: Η προσευχή που ωφελεί την καρδιά και προσφέρει γαληνή αποτελείται από έξι στοιχεία:  1. Η ειλικρίνεια (αλ Ιχλάς) και 2. Η φιλαλήθεια (ασΣίντκ)Categories: ΙΣΛΑΜ

Tags: , , , ,