Δείτε στο Podcast του Eldin’s Journal #62

Δείτε στο Podcast του Eldin’s Journal # 62:

Podcast #62: Στο μυαλό μας έχουμε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας προσφέρουν προστασία και είναι υπεύθυνες για την καταστολή της τρομοκρατίας. Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις οπου στήνονται τρομοκρατικές ενέργειες εις το όνομα της «Εθνικής ασφάλειας».

Eldin’s Journal Podcast #62: Πώς στήνονται από τις υπηρεσίες ασφαλείας οι τρομοκρατικές «Ισλαμιστικές» επιθέσεις;Categories: ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,