Πώς να αγαπήσουμε τον ΑΛΛΑΧ τον Ύψιστο

Άχμαντ Ελντίν

H αγάπη στο Ισλάμ είναι μορφή λατρείας(Ibadaah) στην τέλεια μορφή της και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να απευθύνεται μόνο για τον Θεό τον Δημιουργό(ΑΛΛΑΧ). Η αγάπη προς τον Θεό εκφράζεται ΜΟΝΟ με το να τον υπάκουμε ολοκληρωτικά

Δεν είναι το είδος της αγάπης που μπορεί κάποιος να νιώσει προς την δημιουργία, για παράδειγμα προς τους γονείς του, τα παιδιά του, το αγαπημένο του φαγητό κτλ. Το να δώσεις μια τέτοια αγάπη προς τον Θεό σημαίνει ότι τον υποβιβάζουμε στο επίπεδο της δημιουργίας Του οπου το Σσιρκ(ενώνοντας τον Θεό με κάτι άλλο) παίρνει μέρος στο τομέα των μοναδικών επιθέτων και χαρακτηριστικών του Θεού (al-Asmaa was-Sifaat)

Η αγάπη που είναι λατρεία (Ibadaah) είναι η ολοκληρωτική υποταγή στον Δημιουργό μας. Είπε ο ΑΛΛΑΧ στον Προφήτη Του(ειρήνη και ευλογία σε αυτόν):

«Πες: “Αν εσείς αγαπάτε τον ΑΛΛΑΧ, τότε ακολουθείστε με, για να σας αγαπήσει ο ΑΛΛΑΧ..» (Κοράνι 3:31)  

Ο Προφήτης(ειρήνη και ευλογία σε αυτόν) είπε: «Κάνεις από εσάς δεν είναι αληθινά πιστός έως ότου του γίνω πιο αγαπητός σε αυτόν από το παιδί του, τον πατέρα του και γενικά από όλη την ανθρωπότητα» (Bukhari τόμος 1)

Η αγάπη που πρέπει να έχουμε για τον Προφήτη δεν βασίζεται στον ανθρώπινο παράγοντα και στον χαρακτήρα του αλλά στο θεϊκό μήνυμα που μετέφερε. Έτσι λοιπόν όπως η αγάπη προς τον ΑΛΛΑΧ εκφράζεται με ολοκληρωτική υπακοή στις διαταγές Του με αυτόν ακριβώς τον τρόπο αγαπάμε και τον Προφήτη και υπάκουμε στις διαταγές του γιατί το Κοράνι λέει:

«Όποιος υπακούει τον Απόστολο, υπακούει τον ΑΛΛΑΧ» (Κοράνι 4:80)

Επίσης το Κοράνι λέει:

«Πες: “Υπακούετε στον ΑΛΛΑΧ και στον Απόστολο”» (Κοράνι 3:32)

Όταν ο άνθρωπος επιτρέψει και αφήσει την αγάπη που μπορεί να έχει για έναν συνάνθρωπο του η για ένα αντικείμενο να έρθει ανάμεσα σε αυτόν και τον ΑΛΛΑΧ, τότε έχει λατρέψει το δημιούργημα αυτό. Με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα, τα αυτοκίνητα, και διάφορα άλλα παρόμοια μπορεί να για κάποιον να γίνουν οι «θεοί» του. Ακόμα και οι επιθυμίες μπορεί να γίνουν για κάποιον ένα είδος θεού αν δεν τις ελέγχει και δεν τις στεγάζει σωστά. Ο Προφήτης είπε: «ο λάτρης του χρήματος πάντα θα είναι μίζερος» (Sahih al-Bukhari, τόμος 8, νούμερο 443)

Στο Κοράνι διαβάζουμε:

«Μήπως δεν είδες εκείνον, που πήρε τα πάθη του (ή τις ορμές του) για θεό;» (Κοράνι 25:43)

Τέλος δεν πρέπει να ξεχνάμε τον λόγο για τον οποίο έχουμε δημιουργηθεί. Και αυτός είναι να λατρεύουμε τον Δημιουργό μας. Το Κοράνι λέει:

«Και δεν έπλασα τα Πνεύματα και τους ανθρώπους, παρά για να Με λατρεύουν»(Κοράνι 51:56)

 Categories: ΙΣΛΑΜ, ΚΟΡΑΝΙ, ΜΟΥΧΑΜΑΝΤ(σ), Μουσουλμάνοι

Tags: , , , , , , ,

%d