Αρχείο | 12 Μαρτίου, 2018

Οι τρεις βασικές αρχές του Ισλάμ – شرح ثلاثة الأصول {Μάθημα 9}

Μάθημα 9: Αλ Ουαλαά ουάλ Μπαραά – Τα συναισθήματα αγάπης και απέχθειας για χάρη του Αλλάχ

Continue Reading →